Life-ID
DNA-Identificatie en Verwantschapsanalyse
Life-ID mini-logo

DNA-Vaderschapstest

 

De DNA-vaderschapstest, de meest gevraagde analyse van ons verwantschapsonderzoek, geeft zekerheid over het biologisch vaderschap. De test stelt vast of de geteste man ook effectief de biologische vader (verwekker) is van het kind dat aan de test deelneemt. Er zijn gewoonlijk twee deelnemers: het kind en de vermoedelijke vader. Ook de moeder kan deelnemen, wat de zekerheid op een positief resultaat verhoogt (bv. van 99,99% naar 99,9999%). De zekerheid op een negatief resultaat is bijna altijd 100%.

Wanneer de man die getest wordt als mogelijke vader, voor elke genetische merker het vaderlijke kenmerk van het kind draagt, dan wordt het vaderschap bevestigd, en is het besluit positief. De zekerheid op dat besluit wordt weergegeven als een percentageDeze zekerheid wordt afgeleid uit de zgn CPI (Combined Paternity Index), de verhouding van likelihoods (waarschijnlijkheid van de metingen gegeven iedere hypothese), dat het gewicht weergeeft van de genetische data in het voordeel van de hypothese van vaderschap, ten opzichte van de hypothese van niet-verwantschap. Wanneer de geteste man anderzijds het vaderlijke kenmerk van het kind niet draagt, en dat wordt op meerdere merkers bevestigd, dan is het besluit negatief, en kan de geteste man niet de biologische vader zijn.

De vaderschapstest kan aangevraagd worden op 3 manieren.

Voorbeeld: Vaderschapstest (mbv DNA van vermoedelijke vader en kind) met 2 hypothesen:
Hypothese vaderschapstest: De geteste man is de biologische vader Hypothese vaderschapstest: Een niet-verwante, niet-geteste man is de vader
De geteste man is de biologische vader Een niet-verwante, niet-geteste man is de vader

Andere hypothesen zijn mogelijk, bv. met deelname van de moeder. Bijkomende hypothesen, met al dan niet verwante personen, met of zonder extra stalen, zijn mogelijk, en kunnen de resultaten enkel betrouwbaarder maken.

Moederschap

Hoewel in de meeste gevallen geweten is wie de biologische moeder is, komen situaties voor (bv. bij hereniging na adoptie...) waar er twijfel bestaat of men te maken heeft met de echte moeder.

Een moederschapstest met bewezen identiteiten van de testpersonen is onder meer nuttig ten behoeve van de dienst vreemdelingenzaken om met zekerheid aan te tonen of ingezetenen of nieuwe inwijkelingen inderdaad een biologische kind-moeder-relatie hebben.

De moederschapstest is equivalent aan de vaderschapstest, en ook de prijs is dus gelijk.

De gewone DNA-test voor vaderschapBestel de DNA-staalnamekit kost €299, met of zonder deelname van de moeder. Dat wordt €463 voor staalname in het laboratorium met geverifieerde identiteitMaak Afspraak.

Gratis Staalnamekit aanvragen
 

Voor andere testvarianten
(o.m. zonder vader --maar met diens ouders-- of "zelfde vader", met de moeder en 2 of meer kinderen),
zie ook de productenblz.

Deze site gebruikt cookies voor zijn interne werking en voor beperkte trafiekanalyse. Door verder te gaan aanvaardt u onze privacy-voorzorgen.
 
Meer InfoGa verder